Our solutions;
1- Know-how and patent licensing for eggshell membrane production line,
2- Know-how for egg processing plants (liquid-pasteurized, powder)
3- Processing aids for egg products (quality enhancer),
4- Natural bio-preservatives for egg products,
5- Patents commercialization, please check our patents,
6- Planning, executing and finalizing university-industry cooperation project studies with commercial products.

Çözümlerimiz;
1- Yumurta kabuğu membran üretim hattına yönelik Know-how ve patent lisanslaması,
2- Yumurta işleme tesislerine yönelik Know-how (sıvı-pastörize, toz)
3- Yumurta ürünlerine yönelik proses yardımcıları (kalite artırıcı),
4- Yumurta ürünleri için doğal biyokoruyucular,
5- Patent ticarileştirme, lütfen patentlerimize bakınız
6- Üniversite-sanayi işbirliği proje çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve ticari ürün ile sonuçlandırılması.